Website Banner
   
 
โบว์ชัวร์ A4 กระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
จำนวน/ใบ
อาร์ตมัน 85g 4 สี
อาร์ตมัน 105g 4 สี
อาร์ตมัน 130g 4 สี
อาร์ตมัน 160g 4 สี
ค่าออกแบบ
อาร์ตเวิร์ค
ค่าพับ
ราคา
คิดเป็นเงิน
ราคา
คิดเป็นเงิน
ราคา
คิดเป็นเงิน
ราคา
คิดเป็นเงิน
5,000
1.25
6,250
1.30
6,500
1.35
6,750
1.40
7,000
2,000
500
10,000
0.75
7,500
0.90
9,000
0.95
9,500
1.05
10,500
2,000
1,000
15,000
0.75
11,250
0.85
12,750
0.90
13,500
0.95
14,250
2,000
1,500
20,000
0.65
13,000
0.75
15,000
0.85
16,000
0.90
18,600
2,000
2,000
 
     
 
โบว์ชัวร์ A4 กระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
จำนวน/ใบ
ปอนด์ 85g 4 สี
ปอนด์ 100g 4 สี
ปอนด์ 120g 4 สี
ค่าออกแบบ
อาร์ตเวิร์ค
ค่าพับ
ราคา
คิดเป็นเงิน
ราคา
คิดเป็นเงิน
ราคา
คิดเป็นเงิน
5,000
1.20
6,000
1.30
6,500
1.40
7,000
2,000
500
10,000
0.80
8,000
0.90
9,000
1.00
10,00
2,000
1,000
15,000
0.70
10,500
0.80
12,000
0.90
13,500
2,000
1,500
20,000
0.65
13,000
0.70
14,000
0.80
16,000
2,000
2,000
 
     
 
โบชัวร์ A4 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 21.0 x 29.7 cm. พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
100 10.00 1,000 10.50 1,050 11.00 1,100 1,000
200 9.00 1,800 9.50 1,900 10.00 2,000 1,000
300 8.00 2,400 8.50 2,550 9.00 2,700 1,000
1,000 3.00 3,000 3.10 3,100 3.20 3,200 1,000
2,000 1.80 3,600 1.90 3,800 2.10 4,200 1,000
4,000 1.25 5,000 1.35 5,400 1.55 6,200 1,000
5,000 1.15 5,750 1.25 6,250 1.35 6,750 1,000
6,000 1.05 6,300 1.15 6,900 1.25 7,500 1,000
10,000 0.85 8,500 0.95 9,500 1.05 10,500 1,000
12,000 0.80 9,600 0.90 10,800 0.95 11,400 1,000
15,000 0.75 11,250 0.85 12,750 0.90 13,500 1,000
20,000 0.65 13,000 0.80 16,000 0.85 17,000 1,000
 
     
 
โบชัวร์ A4 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 21.0 x 29.7 cm. พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
ค่าพับ
100 14.00 1,400 14.50 1,450 15.00 1,500 2,000 300
200 13.00 2,600 13.50 1,350 14.00 2,800 2,000 300
300 12.00 3,600 12.50 1,250 13.00 3,900 2,000 300
1,000 3.50 3,500 3.75 3,750 4.00 4,000 2,000 300
2,000 2.00 4,000 2.15 4,300 2.25 4,500 2,000 400
4,000 1.35 5,400 1.50 6,000 1.65 6,600 2,000 500
5,000 1.25 6,250 1.35 6,750 1.45 7,250 2,000 500
6,000 1.15 6,900 1.25 7,500 1.35 8,100 2,000 600
10,000 0.95 9,500 1.00 10,000 1.15 11,500 2,000 1,000
12,000 0.85 10,200 0.95 11,400 1.05 12,600 2,000 1,200
15,000 0.80 12,000 0.90 13,500 1.00 15,000 2,000 1,500
20,000 0.70 14,000 0.85 17,000 0.92 18,400 2,000 2,000
 
     
 
โบชัวร์ A5 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 14.85 x 21cm. พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
2,000 1.70 3,400 1.75 3,500 1.80 3,600 500
4,000 1.20 4,800 1.25 5,000 1.30 5,200 500
8,000 0.70 5,600 0.75 6,000 0.80 6,400 500
10,000 0.65 6,500 0.70 7,000 0.75 7,500 500
12,000 0.60 7,200 0.65 7,800 0.70 8,400 500
20,000 0.46 9,200 0.50 10,000 0.59 11,800 500
24,000 0.43 10,320 0.46 11,040 0.55 13,200 500
30,000 0.40 12,000 0.45 13,500 0.48 14,400 500
40,000 0.35 14,000 0.40 16,000 0.45 18,000 500
 
     
 
โบชัวร์ A5 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 14.85 x 21 cm. พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
2,000 1.85 3,700 1.98 3,950 2.10 4,200 1,000
4,000 1.30 5,200 1.15 4,600 1.35 5,400 1,000
8,000 0.75 6,000 0.78 6,240 0.85 6,800 1,000
10,000 0.68 6,800 0.71 7,100 0.78 7,800 1,000
12,000 0.63 7,560 0.65 7,800 0.73 8,760 1,000
20,000 0.49 9,800 0.52 10,400 0.62 12,400 1,000
24,000 0.48 11,520 0.50 12,000 0.57 13,680 1,000
30,000 0.45 13,500 0.48 14,400 0.54 16,200 1,000
40,000 0.38 15,200 0.45 18,000 0.50 20,000 1,000
 
 
  1 2  
 
     
Current Pageid = 6